Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 | Wakacje w górach | "Bezpieczne wakacje" | Remont budynku szkoły | Akcja ekologiczna "Szkole pomagamy i świat oczyszczamy" | Uroczystości upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych | Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej | Bezpieczne ferie | Sukces w powiatowym konkursie plastycznym | 70 rocznica śmierci Jana Turowskiego | Przedstawienie bożonarodzeniowe | Spektakl "Mikołaj jest w Każdym z nas" | Wyniki konkursu plastyczno-literackiego | I Nocny Maraton Czytelniczy | Konkurs muzyczny | Pasowanie na Przedszkolaka | Lekcja historii w kościele | Wystawa "Polska Walcząca" | Narodowe Święto Niepodległości | Dzień Ucznia | Wyprawki szkolne | XXIII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej | XVI Dzień Papieski | Dzień Edukacji Narodowej | Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania | Napisali o nas... | Wycieczka uczniów wzorowych | II rajd rowerowy szlakiem 18 Dywizji Piechoty | Święto Patrona Szkoły | Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 | O szkole | Regulamin IX Powiatowej Olimpiady Ekologicznej 2017 | XI POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

AKTUALNOŚCI sprzed 2017/2018

O szkole

Patriciorum numerum auxi consul

quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi, et in consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum feci, quo lustro civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexaginta tria millia. Tum iterum consulari cum imperio lustrum solus feci C. Censonno et C. Asinio cos., quo lustro censa sunt civium Romanorum capita quadragiens centum millia et ducenta triginta tria millia.

Et tertium consular

Et tertium consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Caesare filio meo feci Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos., quo lustro censa sunt civium Romanorum capitum quadragiens centum millia et nongenta triginta et septem millia. Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi.

Vota pro valetudine

mea suscipi per consules et sacerdotes quinto quoque anno senatus decrevit. Ex iis votis saepe fecerunt vivo me ludos aliquotiens sacerdotum quattuor amplissima collegia, aliquotiens consules. Privatim etiam et municipatim universi cives unanimiter continenter apud omnia pulvinaria pro valetudine mea supplicaverunt.

Nomen meum senatus consulto

inclusum est in saliare carmen, et sacrosanctus in perpetum ut essem et, quoad viverem, tribunicia potestas mihi esset, per legem sanctum est. Pontifex maximus ne fierem in vivi conlegae mei locum, populo id sacerdotium deferente mihi quod pater meus habuerat, recusavi.

Quod sacerdotium aliquod

post annos, eo mortuo qui civilis motus occasione occupaverat, cuncta ex Italia ad comitia mea confluente multitudine, quanta Romae nunquam fertur ante id tempus fuisse, recepi, P. Sulpicio C. Valgio consulibus.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżynskiej w Andrzejewie
    Szkoła Podstawowa w Andrzejewie, ul. Srebińska 12 A
    07-305 Andrzejewo
  • sekretariat - (086)2717071

Galeria zdjęć