Aktualności

"Czas na sukces"

      W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Andrzejewie uczestniczy w projekcie "Czas na sukces", który finansowany jest przez Unię Europejską. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez indywidualizację procesem kształcenia w klasach I - III, stosownie do rozpoznanych potrzeb.

Dodatkowe zajęcia to:

- zajęcia logopedyczne -> zaburzenia w rozwoju mowy,

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym zagrożonych dysleksją,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

      Zajęcia realizowane są na podstawie programów opracowanych przez zespół nauczycieli: p. Joannę Gniazdowską-Wajszczyk, p. Bogumiłę Bauer, p. Barbarę Frydrych, p. Ewę Warszawin i p. Bożenę Kotomską.

      Dzieci w ramach tego projektu usprawniają zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne, wzmacniają motywację do dalszej nauki, uczą się pokonywać trudności i radzić sobie z napięciem emocjonalnym, wzmacniają również poczucie własnej wartości.

      Szkoła zyskała pomoce dydaktycznezakupione w ramach tego projektu. Pomoce dydaktyczne są niezbędnym elementem w prowadzeniu zajęć. Jakość pomocy stanowi wysoki standard i zostanie wykorzystana na dalsze lata.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżynskiej w Andrzejewie
    Szkoła Podstawowa w Andrzejewie, ul. Srebińska 12 A
    07-305 Andrzejewo
  • sekretariat - (086)2717071

Galeria zdjęć