AKTUALNOŚCI sprzed 2017/2018

XVI Dzień Papieski

         16 października 1978 roku na głowę Kościoła katolickiego wybrano Karola Wojtyłę, który przybrał imię Jana Pawła II. W całej Polsce zapanowała radość. Na stolicy Piotrowej zasiadł Polak, a jego pontyfikat był świadectwem ogromnej wiary w Boże miłosierdzie. Po śmierci papieża to na młodzieży, którą tak ukochał Jan Paweł II, spoczęła odpowiedzialność ewangelizacyjna.

        Pragnąc uczcić pamięć i kontynuować wielkie dzieło papieża uczniowie Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie, w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża – 16 października –w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie, przedstawili montaż słowno-muzyczny. Uczniowie śpiewali pieśni i recytowali wiersze dotyczące postaci świętego Jana Pawła II. Nie zabrakło chwili na zadumę i modlitwę, gdyż tak, jak deklamowała na zakończenie uczennica:

 

 „On otrze łzy płaczącemu,

Wyciągnie świętą dłoń w potrzebie,

Doda sił, otuchy, wiary,

Bo przecież jest już w niebie”.

 

Na zakończenie parafianie odśpiewali wspólnie ulubioną pieśń papieża – „Barkę”.

         Inicjatorem montażu był ks. Andrzej Zieliński, który wspólnie z paniami: Ewą Zielonką i Elżbietą Kamyczek czuwał nad przygotowaniem uczniów.