Samorząd Uczniowski

rok szkolny 2019/2020

PRZEWODNICZĄCY:

Katarzyna Dąbkowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Dominika Świerżewska

SEKRETARZ:

Kinga Zakrzewska

SKARBNIK:

Aleksandra Libuda

KOORDYNATOR PROJEKTÓW:

Oliwia Nietubyć

RZECZNIK PRAW UCZNIA:

Maciej Rutkowski