Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

 

Przewodnicząca: Marzena Dzierka

Zastępca przewodniczącej: Piotr Dąbkowski

Sekretarz: Anna Rykaczewska

Skarbnik: Edyta Dłuska

Koordynator projektu: Maciej Rutkowski

Rzecznik praw ucznia: Ewelina Polak