Samorząd Uczniowski

Szkoło Pomóż i Ty 2013/2014

     W dniach 02.09.2013 r. - 30.11.2013 r. skarbnicy klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Andrzejewie prowadzili sprzedaż pomocy naukowych z przedmiotów naukowych tj. matematyka, język polski, język angielski, przyroda i historia. Pieniądze (200 złotych) zebrane w ramach sprzedaży przelano na konto fundacji "Pomóż i ty".

     Tegoroczne środki finansowe przeznaczone zostały na specjalistyczne protezy palców dla podopiecznej fundacji 22-letniej Justyny Niedziałek.

     Uczniom naszej szkoły i opiekunowi Samorządu Uczniowskiego nadano tytuł Mecenasa Fundacji "Pomóż i ty", a co za tym idzie, uczniowie obiecali uczestnictwo w innych akcjach charytatywnych.