Samorząd Uczniowski

"Życzliwy dla wszystkich"

     29 listopada w naszej szkole odbyły się wybory na najbardziej życzliwego ucznia. Nad przebiegiem głosowania czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Sylwia Kiempista.

     W wyborach oddano 151 ważnych głosów. Komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

w kategorii klas 0 - III:       Dominika Świerżewska

w kategorii klas IV - VI:      Urszula Jagielska