Samorząd Uczniowski

Dyskoteka andrzejkowa

     28 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę andrzejkową, podczas której przedstawicielki SU w klasopracowni nr 9 prowadziły sprzedaż ciasta upieczonego przez mamy uczniów klas IV - VI. W ramach podziękowania za bezinteresowną pomoc każda mama otrzymała pamiątkowego Mikołaja (magnez na lodówkę)

     Zebrane fundusze podczas sprzedaży ciasta (210 zł) przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.