Biblioteka poleca Propozycja lektury o koronawirusie Życzenia świąteczne Maraton czytelniczy Propozycje księgarni TUSZKÓW do pracy zdalnej Tekstowa podstrona

Aktualności

Biblioteka poleca

Biblioteka Szkolna gromadzi, opracowuje, zabezpiecza, udostępnia zbiory, realizuje kwerendy czytelnicze i informacyjne oferując pozycje z księgozbioru. Dzięki posiadanej pracowni multimedialnej możliwy jest szerszy dostęp do publikacji w wersji elektronicznej i korzystanie z bibliotek cyfrowych.

W swej działalności kładzie  nacisk  na rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianie i pogłębianie wśród dzieci i młodzież nawyku czytania, organizowanie różnorodnych form rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną, aktywizacje uczniów i włączanie ich w czynne uczestnictwo w kulturze. W działaniach tych słowo pisane jest zawsze elementem wyjściowym, stąd podejmowane projekty, wyrażają się  w edukacji czytelniczej i dbałości o zapoznanie uczniów z historią książki, sylwetkami ludzi pióra i kultury. Znajduje to swoje bezpośrednie odzwierciedlenie  w uczestniczeniu Biblioteki w ogólnopolskim działaniu CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM, autorskim przedsięwzięciu prowadzonym przez bibliotekę pod nazwą Czytam, wiec jestem adresowanym do najmłodszych, jak i w bloku tematów realizowanych w ramach lekcji bibliotecznych pod nazwą Wiedza o książce i kulturze.

Formą animacyjną jest także prowadzone przy Bibliotece Szkolnej Koło Teatralne pod nazwą W kolorze słów  wspierane  przez Mazowiecki Fundusz Teatralny, jak i podejmowane działania utrwalania gwary lokalnej społeczności przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej, przez uczestnictwo w projekcie gwaroznawczym, którego patronem jest Towarzystwo Kultury Języka i Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

INFORMACYJNE CENTRUM MULTIMEDIALNE

strony, z których warto skorzystać

Drogi czytelniku wersje on-line lektur i książek stanowiących kanon rodzimej literatury odnajdziesz na stronach:

SŁOWNIKI:

CIEKAWE LINKI:

DLA PRZEDSZKOLAKÓW:

AUDIOBOOKI  DLA DZIECI

DLA STARSZYCH: