Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżynskiej
Telefon: sekretariat - (086)2717071
E-mail szkoły: spandrzejewo@wp.pl
Adres szkoły: ul. Srebińska 12 a
07-305 Andrzejewo