wywiadówka

zajęcia sportowe w ramach projektu Ministra Sportu i Turystyki – pt. ,,Szkolny Klub Sportowy‘’ 2018

W Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe w ramach projektu Ministra Sportu i Turystyki – pt. ,,Szkolny Klub Sportowy‘’ 2018. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: wtorek i czwartek od 13.20 do 14.20 (w okresie od września – do końca grudnia 2018 r.). W zajęciach uczestniczą uczniowie z kl. IV – VI. Realizowane są zajęcia z gier zespołowych, ze szczególnym uwzględnieniem: piłki nożnej, unihokeja oraz inne gry i zabawy o charakterze rekreacyjno - sportowym.
Ministerialny program ,,Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod op
ieką nauczyciela prowadzącego zajęcia z wychowania fizycznego w danej szkole.

     

 

Zdjęcia

Szanowni Rodzice Przedszkolaków i Pierwszaków!
Jutro (6 listopada 2018 r.) będzie można odebrać piękne zdjęcia pociech.
Pani Fotograf będzie na Państwa czekać w budynku szkoły przy ul. Warszawskiej w godzinach 7.45 - 8.30.
Jeśli ktoś z Państwa nie może zjawić się wtedy w szkole zachęcamy do kontaktu osobistego z Panią Justyną Justyna Fotografie przez wiadomość na fb lub telefonicznie (wszystkie informacje dostępne na fanpage'u Pani Justyny).