• Ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Andrzejewie
     • Ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Andrzejewie

     •  

      Przez dwa tygodnie organizowane były różne  zajęcia sportowo – rekreacyjne. 29 stycznia i 4 lutego 2019 r. uczniowie z naszej szkoły wyjechali na kręgle, lodowisko i na basen. W ramach zajęć na kręgielni poznawali sprawną technikę gry w kręgle. Aktywnie spędzili czas na pływalni, organizowane były ciekawe  i bezpieczne zabaw w wodzie, które korzystnie wpływają na rozwój, zdrowie i sprawność uczniów. Na lodowisku pod kierunkiem  instruktora uczniowie  uczyli się bezpiecznej jazdy na łyżwach,  ćwiczyli równowagę, uczyli się synchronizować ręce z nogami, a kończyli na robieniu slalomów, skrętów i innych manewrów na lodzie. Na wszystkie wyjazdy zapewniono transport.

      zdjęcia

    • Zaproszenie!!!
     • Zaproszenie!!!

     • Serdecznie zapraszamy na finały rozgrywek w tenisie stołowym i w halowej piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo.

      Początek rozgrywek dnia 08.02.2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Andrzejewie przy ul. Srebińskiej 12a.

      Finały rozgrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

      - do lat 12,

      - do lat 16.

      Wręczenie medali i pucharów przewidziane jest o godz. 13.30.

       

    • XII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
     • XII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

     •  

      W dniu 17 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie odbył się XII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Patronat nad festiwalem objęli: Starosta Powiatu Ostrowskiego Zbigniew Chrupek, Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Wojciech Strzeszewski. Patronat honorowy objął ks. dr Jerzy Kruszewski – proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie.
      Cele konkursu to:
      - popularyzowanie bogactwa kolęd i piosenek związanych z Bożym Narodzeniem stanowiących dziedzictwo narodowej kultury,
      - rozwijanie zdolności muzyczno – wokalnych wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu ich ogólnej wiedzy estetycznej i potrzeb kulturalnych,
      - promocja utalentowanych dzieci i młodzieży powiatu ostrowskiego.
      Uroczystość swoją obecnością uświetnili Józef Rostkowski – Wicestarosta ostrowski oraz Beata Urszula Ponichtera Wójt Gminy Andrzejewo.

      Przesłuchania konkursowe odbywały się pod kierunkiem jury w składzie:
      - przewodniczący: Zbigniew Chajęcki – muzyk, organista
      - członkowie: ksiądz dr Jerzy Kruszewski – proboszcz parafii Andrzejewo oraz Jarosław Pszczołowski – muzyk, organista.
      Do konkursu zgłosiło się 44 podmioty ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ogólna liczba uczestników – 282 uczniów.
      Najlepszymi okazali się:
      Kategoria: soliści szkoły podstawowe klasy IV - VIII
      I miejsce: Karolina Dawid ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
      II miejsce: Julia Wujkowska ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce
      III miejsce: Dominika Deptuła ze Szkoły Muzycznej w Ostrowi Mazowieckiej
      Wyróżnienie: Krystian Barszcz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej
      Kategoria: zespoły szkoły podstawowe klasy IV - VIII
      II miejsce: zespół WIOLINKI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej
      III miejsce: zespół SEKUNDA ze Szkoły Podstawowej w Glinie
      III miejsce: zespół GRAZIOSO ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
      Wyróżnienie: zespół ze Szkoły Podstawowej w Ołdakach - Polonii
      Kategoria: soliści gimnazjum
      I miejsce: Jadwiga Danelczyk z Gimnazjum nr 4 w Ostrowi Maz.
      II miejsce: Ewelina Polak ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie
      III miejsce: Adrianna Amelia Michalec ze Szkoły Podstawowej w Szulborzu Wielkim

      Kategoria: zespoły wokalne gimnazjum
      I miejsce: Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie
      II miejsce: Zespół NASTOLATKI ze szkoły w Bogutach - Piankach
      III miejsce: APPASSIONATA ze Szkoły Podstawowej Ne 1 w Ostrowi Maz.
      Kategoria: soliści szkoły ponadgimnazjalne
      I miejsce: Joanna Białkowska z Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Maz.
      II miejsce: Kinga Wróblewska z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej
      Kategoria: zespoły wokalne szkoły ponadgimnazjalne
      I miejsce: zespół KOPERNICZEK z Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej
      II miejsce: EKONOMIK z Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
      III miejsce: CHÓR SZKOLNY z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej

      Fundatorem cennych nagród był Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek.
      Na zakończenie wszyscy uczestnicy i goście skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez Wójta Gminy Andrzejewo.
      Zaproszeni goście pogratulowali najlepszym, a Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Pan Wojciech Strzeszewski podziękował uczestnikom, opiekunom i fundatorom nagród oraz zaprosił na kolejną XIII edycję festiwalu za rok.
      Amelia Andryszczyk Malwina Suska

      zdjęcia