• IV Bieg Śladami Bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą

     •  

       

      15 września 2019 r. odbył się IV Bieg Śladami Bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Jak co roku, wielu biegaczy stanęło na starcie w Łętownicy, by oddać cześć poległym w bitwie. Dzisiejsze wydarzenie rozpoczęło się złożeniem kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 18 DP poległych w bitwie 12-13 września 1939 r. Następnie 126 uczestników miało do pokonania ok. 6 km trasę. Na metę jako pierwszy dobiegł Piotr Krupa, pierwsza kobieta to Monika Nawrat, zaś najmłodszy biegacz to Szymon Zawistowski. Na finiszu zmagań wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i przypinki, a później mogli się posilić żołnierską grochówką. Najszybsi biegacze otrzymali rowery ufundowane po raz kolejny przez firmę AGD Pasterski.

       

     • Gra terenowa "Ostatnia bitwa"

     •  

       

      12 września 2019 roku w Łętownicy i Andrzejewie odbyła się gra terenowa poświęcona ostatniej bitwie 18 Dywizji Piechoty. Jej organizatorem była Gmina Andrzejewo, we współpracy ze Szkołą Podstawową im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie oraz Towarzystwem Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Gra byłą skierowana do uczniów z klas ósmych szkół z terenu gmin Andrzejewo i Szumowo. Wśród celów jakie postawili przed sobą organizatorzy należy wymienić: promocję lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzenie zainteresowania wydarzeniami rozgrywającymi się w przeszłości na terenie gmin Andrzejewo i Szumowo, pogłębianie wiedzy historycznej nt. wydarzeń z II wojny Światowej, a w szczególności ostatniej bitwy 18 DP w dniach 12-13 września 1939 r. Impreza była także doskonałą okazją do: kształtowania dumy z naszych bohaterów, przynależności do narodu polskiego, zachęcenia do dalszego badania i odkrywania lokalnej historii, kształcenie umiejętności współdziałania w grupie i pracy zespołowej, integracja dzieci i młodzieży z terenu gmin Andrzejewo i Szumowo.Gra rozpoczęła się przed budynkiem dawnej szkoły podstawowej w Łętownicy. Tu uczestnicy zostali powitani przez organizatorów. Odbyło się losowanie kolejności startowej. Każda drużyna otrzymała swoją nazwę i odznaczenia – odpowiadające nazwom oddziałów walczących w bitwie pod Łętownicą i Andrzejewem. Następnie pięcioosobowe grupy uczniów pod opieką swoich nauczycieli rowerami wyruszyły na trasę z Łętownicy do Andrzejewa. Czekało na nich dziesięć punktów zadaniowych, na których mieli okazję poznać różne epizody bitwy i wykonać zadanie nawiązujące do tych wydarzeń. W punkcie pierwszym obliczali odległość na mapie, w punkcie drugim poznawali historię rannego dowódcy pułkownika Stefana Kosseckiego. Ich zadaniem było udzielenie pomocy rannemu żołnierzowi i rozwiązanie testu z zakresu pierwszej pomocy. W kolejnych zadaniach ich umiejętności sprawdzali punktowi odgrywający role prawdziwych bohaterów sprzed 78 lat. Grzegorz Świderski wcielił się w rolę lekarza jednego z batalionów 71 pułku piechoty – Władysława Pręgowskiego, który operował rannych w kościele w Andrzejewie a po udzieleniu poszkodowanym niezbędnej opieki uciekł z Andrzejewa w przebraniu franciszkanina, w ten sposób udało mu się uniknąć niewoli. Tu uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać zagadkę, złamać szyfr, otworzyć skrzynię, w której znajdował się franciszkański habit i dostarczyć go lekarzowi. W rolę kierującego organizowaniem pomocy rannym żołnierzom, wikarego andrzejewskiego księdza Józefa Wiśniewolskiego wcielił się jego następca ksiądz Andrzej Zieliński. Na poszczególnych punktach czekały na uczestników interesujące zadania do wykonani: poszukiwanie ukrytych w ziemi łusek przy pomocy wyrywacza metali, gaszenie „płonącej osady” z wykorzystaniem zabytkowej pompy strażackiej. Uczniowie mieli także okazję przyjrzeć się z bliska jak wyglądało umundurowanie polskiego piechura w wrześniu 1939 roku oraz poznać elementy wyposażenia niemieckiego i polskiego żołnierza. Uczestnicy gry zwiedzili miejsca ważne dla historii i upamiętniania ostatniej bitwy 18 Dywizji Piechoty: pomnik i mural w Łętownicy, pola na których toczyły się walki i gdzie przetrzymywano polskich jeńców, kościół w Andrzejewie, Mauzoleum żołnierzy 18 Dywizji Piechoty, mural w Andrzejewie. Na zakończenie czekał na wszystkich ciepły poczęstunek. Na podsumowaniu gry obecni byli przedstawiciele władz z Andrzejewa i Szumowa. Najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody a wszyscy uczestnicy upominki.Taka forma przekazywania historii, połączona z aktywnością fizyczną posiada wiele zalet. Przede wszystkim uczniom łatwiej jest zapamiętać przekazywane treści. Dużą wartością gier terenowych jest przeniesienie poza mury szkoły procesu kształcenia. Imprezy pozwalają nabywać konkretne umiejętności związane z terenoznawstwem (uczniowie przed wyruszeniem na trasę otrzymali mapę z jej przebiegiem), regionalistyką, pierwszą pomocą, pracą w grupie, itp

       

    • Rajd rowerowy MŁODZI PAMIĘTAJĄ 2019
     • Rajd rowerowy MŁODZI PAMIĘTAJĄ 2019

     •  

      Rajdem rowerowym rozpoczęliśmy dzisiaj (10 września) uroczyste obchody 80. Rocznicy bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Aby upamiętnić bohaterów bitwy, w trzecim rajdzie gwiaździstym spotkali się uczniowie szkół z Andrzejewa, Starej Ruskołęki, Ołdak Polonii, Szumowa, Srebrnej i Paproci Dużej.Pierwszym punktem spotkania była lekcja historii na Mauzoleum w Andrzejewie. Zgromadzonych powitali Wójt Gminy Andrzejewo pani Beata Ponichtera oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie pan Wojciech Strzeszewski. Losy bitwy oraz ich uczestników przedstawiła nauczycielka Szkoły Podstawowej w Andrzejewie pani Ewa Warszawin. Poległych uczciliśmy minutą ciszy. Następnie udaliśmy się do kościoła w Andrzejewie, gdzie można było obejrzeć wystawę fotografii i wysłuchać prelekcji nauczyciela Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii pana Damiana Jasko na temat roli jaką podczas bitwy odegrał kościół parafialny.Potem na rowerach udaliśmy się do Łętownicy, gdzie pod pomnikiem poświęconym żołnierzom poległym w bitwie 12-13 września 1939 powitał nas Wójt Gminy Szumowo pan Jarosław Cukierman. W dalszej kolejności wysłuchaliśmy kolejnych informacji na temat bitwy i losów jej uczestników. Podsumowując spotkanie wzięliśmy udział w quizie sprawdzającym naszą wiedzę. Lekcja w terenie była bardzo skuteczna, gdyż znaliśmy odpowiedzi, na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. Osoby, które odpowiadały prawidłowo zostały nagrodzone miłymi upominkami.Spotkanie pod pomnikiem zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie.Jednak to nie było koniec niespodzianek – po wysiłku na rowerach czekał nas jeszcze WSPANIAŁY poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń z Łętownicy. Wcinając pyszne ciastka, kanapki i pieczoną nad ogniskiem kiełbaskę szybko odzyskaliśmy siły, które spożytkowaliśmy śpiewając pieśni żołnierskie przy akompaniamencie księdza Marka Ulatowskiego, dzielnie towarzysząc Antkowi.Rajd rowerowy był nie tylko fantastyczną lekcją naszej historii i patriotyzmu, ale i piękną przygodą. Do zobaczenia za rok!

      W tym miejscu jeszcze raz chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom, bez których uprzejmości i bezinteresownego zaangażowania nasz rajd nie mógłby się odbyć, zatem dziękujemy:Gminie Andrzejewo z panią wójt Beatą Ponichterą i panem sekretarzem Robertem Rosiakiem na czele,Gminie Szumowo reprezentowanej przez pana wójta Jarosława Cukiermana i panią sekretarz Hannę SzabłowskąDyrektorom i Nauczycielom ze Szkół Podstawowych, których uczniowie brali udział w rajdzieKołu Gospodyń oraz mieszkańcom ŁętownicyOSP z OstróżnegoOSP z Andrzejewa

     • Zaproszenie

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      W ramach obchodów 80. rocznicy bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem 12-13 września 1939 r. zapraszamy wszystkich miłośników biegania na organizowany w dniu 15 września 2019 r. (niedziela) IV Masowy Bieg Śladami Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem.

      Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa w bieg u może uczestniczyć maksymalnie 150 biegaczy, o możliwości startu zdecyduje kolejność zgłoszeń.Uroczysty start biegu przy pomniku w Łętownicy o godzinie 9:15, meta na stadionie w Andrzejewie (dystans ok. 6km).

      Dla zwycięzców w kategorii mężczyzn i kobiet oraz najmłodszego uczestnika biegu przewidziane są cenne nagrody (rowery) ufundowane przez AGD Pasterski sp.j.Wszyscy startujący otrzymają pamiątkowe medale.Organizatorzy biegu zapewniają zimne napoje i wojskową grochówkę.Zgłoszenia imienne uczestników przyjmowane będą w dni-ach 7 – 13 września 2019 r. bądź do wyczerpania numerów startowych, w godzinach 8-15 pod numerami telefonów: 862717071 i 504 941 211.Od osób nieletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna na udział w biegu.Sponsorzy: Samorząd Gminy Andrzejewo, Samorząd Gminy Szumowo, AGD Pasterski Sp.j.Organizator: Wójt Gminy AndrzejewoWspółorganizatorzy: Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie, Gmina Szumowo oraz Szkoła Podstawowa w Szumowie.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Dzisiaj oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.Na początku wzięliśmy udział we Mszy Świętej sprawowanej przez księdza proboszcza Jerzego Kruszewskiego w intencji pomyślności wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkół naszej gminy.Uroczystość szkolna rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Pan dyrektor Wojciech Strzeszewski przedstawił najważniejsze informacje na temat organizacji pracy na najbliższy rok. Pani wójt Beata Ponichtera zawiadamiła o zmianach i udogodnieniach oraz przekazała życzenia wszelkiej pomyślności.Podczas apelu pożegnaliśmy odchodzące na emeryturę panie Mariannę Cichowską i Urszulę Kiempisty. Pan Dyrektor podziękował za pełnienie funkcji zastępcy Panu Sławomirowi Tabędzkiemu.Na koniec uczniowie spotkali się w klasach ze swymi wychowawcami.

      Mimo że nad naszymi głowami podczas rozpoczęcia zgromadziły się czarne chmury, to jesteśmy pewni, że nowy rok upłynie nam pod znakiem owocnej pracy. 😇