• XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Andrzejewie
     • XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Andrzejewie

     • Dnia 30 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie odbył się XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek pod patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego  Pana  Zbigniewa Chrupka, Wójta Gminy Andrzejewo Pani Beaty Ponichtera, dyrektora Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Pana Wojciecha Strzeszewskiego.

       Patronat honorowy - ksiądz dr Jerzy Kruszewski proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie pan Wojciech Strzeszewski powitał wszystkich uczestników, opiekunów oraz zaproszonych gości. Następnie Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Pan Józef Rostkowski , dokonał uroczystego otwarcia Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

       Uczniowie prowadzący festiwal to Magdalena Ościłowska i Kamil Miazga z klasy VIII.

      W  konkursie wzięło udział 132 uczniów ze szkół podstawowych i średnich Powiatu Ostrowskiego.

      Eliminacje zostały przeprowadzone w następujących kategoriach:

      Szkoły Podstawowe:

      Soliści klasy  I-III,

      Soliści klasy IV-VIII,

      Zespoły wokalne IV-VIII,

      Szkoły Średnie:

      Soliści,

      Zespoły

      W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście :

      - pan Józef Rostkowski - wicestarosta Powiatu Ostrowskiego,

      - pan Robert Rosiak - Sekretarz Gminy Andrzejewo,

      - pani Natalia Wyszomirska - Przewodnicząca Rady Rodziców w Andrzejewie.

      Jury w składzie:

      - pan Krzysztof Witkowski - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie,

      - ksiądz dr Jerzy Kruszewski proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie,

      - pan Jarosław Pszczołowski Organista parafii Andrzejewo

      przyznało następujące nagrody:

      W kategorii soliści I-III

      I miejsce — Patrycja Najgrodzka SP Stara Ruskołęka

      II miejsce — Malwina Karpińska SP nr 3 Ostrów Maz.

                          Aleksandra Kulesza SP Andrzejewo

      III miejsce — Zofia Wyrzykowska SP nr 2 Ostrów Maz.

                          Emilia Skupiewska SP Szulborze Wielkie

      Wyróżnienie — Karolina Ugniewska SP nr 1 Ostrów Maz.

      W kategorii soliści IV-VIII

      I miejsce — Emilia Gałązka SP Komorowo

      II miejsce — Aleksandra Staniszewska SP nr 2 Ostrów Maz.

                          Julia Wujkowska SP Stara Ruskołęka

      III miejsce — Karolina Stepnowska SP nr Nowa Osuchowa

                            Dominika Świerżewska SP Andrzejewo

      Wyróżnienie   Krystian Barszcz SP nr Małkinia Górna

                             Michał Wojtkowski SP Nur

      W kategorii zespoły IV-VIII

      I miejsce — zespół TO MY  SP nr 2 Ostrów Maz.

      II miejsce — zespół GRAZIOSO SP nr 1 Ostrów Maz.

                         Zespół ŚPIEWAJĄCA DZIESIĄTKA SP Komorowo

      III miejsce — zespół ŚNIEŻYNKI SP nr Zaręby Kościelne

                          Zespół wokalny SP Ołdaki Polonia

      W kategorii soliści szkoły średnie

      I miejsce — Paulina Pieniążek LO Kopernik Ostrów Maz.

      II miejsce — Julia Leszczyńska LO Kopernik Ostrów Maz.

      III miejsce — Patrycja Królik LO Kopernik Ostrów Maz.

       

      W kategorii zespoły szkoły średnie

      I miejsce — zespół KOPERNICZEK LO Kopernik Ostrów Maz.

      Nagrody również otrzymali uczniowie występujący gościnnie na początku i na zakończeniu festiwalu: Lidia Wojciechowska SP Andrzejewo, Dominika Deptuła Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowi Maz, zespół Iskierki z klas III SP w Andrzejewie

      Nagrody ufundował Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Zbigniew Chrupek. Poczęstunek dla wszystkich zasponsorowała Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera.

         Po podsumowaniu, zaproszeni goście min. Sekretarz Gminy Andrzejewo Pan Robert Rosiak oraz Wicestarosta Ostrowski – Józef Rostkowski, w swoich wystąpieniach  podziękowali organizatorom za przygotowanie oraz przeprowadzenie w/w festiwalu.

      Starosta zadeklarował kontynuację festiwalu w przyszłym roku szkolnym.

      Na zakończenie dyrektor Pan Wojciech Strzeszewski pogratulował zwycięzcom i uczestnikom konkursu.

                                     Elżbieta Kamyczek