• Komunikat Dyrektora Szkoły!

     •  

       

      Szanowni rodzice i uczniowie 

          W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z dniem 25 marca 2020 r. nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące zdalnego nauczania za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce zadania domowe lub poprzez wiadomości.

      Nauczanie zdalne – będzie realizowane według następujących zasad:

      Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

      Grupy przedszkolne.

        Wychowawcy grup przedszkolnych będą z Rodzicami w stałym kontakcie za pośrednictwem e-mail. Będą na bieżąco przedstawiać żródła z których możecie Państwo  korzystać podczas zabawy z dziećmi .Proszę pamiętać, że wszystkie kompetencje takie jak: samodzielność, umiejętność komunikacji, panowanie nad emocjami kreowane są podczas wszelkich zabaw i aktywności podejmowanych przez dzieci. Zachęcamy Rodziców do kontaktu z wychowawcami i korzystanie z materiałów przez nich udostępnianych.

      W klasach I - III

                  Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego („zadania domowe lub wiadomości”) będą przekazywać informacje jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodzica.

                  Informacja będzie np. dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub str. ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

      W klasach IV – VIII

                  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania za pośrednictwem dziennika elektronicznego („zadania domowe lub wiadomości”) będą podawali informacje, poleceni i zadania do wykonania przez uczniów w domu.

                  Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres e-mail, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje będzie ściśle określony przez nauczyciela przedmiotu.

                  Wychowawcy klas będą koordynować działania nauczycieli uczących  w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego i oceniania.

      Uczniowie- są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („zadania domowe lub wiadomości”) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

      Rodzice – są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczanych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

        Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współprace z wychowawcami.

                  Na stronie internetowej szkoły uruchomiona została zakładka nauczanie zdalne, w której będą publikowane istotne informacje dotyczące zajęć e-learningu (nauczania zdalnego) prowadzonego w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych.

                  Ponadto na Platformie MEN e-podreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub samodzielnej nauki przez uczniów.

      e-podreczniki.pl - to bezpłatne materiały zgodne z aktualną podstawą programową.

                  Drodzy uczniowie klasy ósmej w trosce o dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty zachęcam was do korzystania ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (link egzamin-ósmoklasisty materiały dodatkowe zestawy zadań powtórkowych), które należy rozwiązywać, a w przypadku wątpliwości konsultacją służą nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania.

      W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji życzę wszystkim uczniom rodzicom i nauczycielom powodzenia.

      Dyrektor Szkoły

      Wojciech Strzeszewski