• INFORMACJA DLA RODZICÓW

     • W związku z małym zainteresowaniem rodziców pracujących zawodowo opieką nad dziećmi z grup przedszkolnych w okresie ferii zimowych (4-15 stycznia 2021 r.), uprzejmie informuję, że przedszkole w/w terminie nie będzie funkcjonowało.

      Zajęcia rozpoczną się od dnia 18 stycznia 2021 r.

                                                                               Dyrektor Szkoły

      Wojciech Strzeszewski

    • CHEMICZNE WARSZTATY Z OPERATOREM GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ- SYSTEM S.A.
     • CHEMICZNE WARSZTATY Z OPERATOREM GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ- SYSTEM S.A.

     •  

      Czy powietrze widać? Co to jest gęstość? Co to znaczy, że gaz ziemny jest najczystszym z paliw kopalnych? Dlaczego gaz w rurach nie ulega zapłonowi, gdy korzystamy z kuchenki gazowej? Jakie działanie na środowisko ma tlenek węgla (IV)?

      Na te pytania i wiele innych próbowali odpowiedzieć uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej w Andrzejewie i Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii, którzy wzięli w tym tygodniu udział w wyjątkowych warsztatach chemicznych zorganizowanych ponownie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S. A. Ze względu na pandemię zajęcia musiały odbyć się zdalnie. Była jednak duża liczba ciekawostek prezentowanych przez dr inż. Annę Mietlarek – Kropidłowską i dr. inż. Damiana Rosiaka z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz eksperymenty przeprowadzane przez nauczyciela chemii. Wszystkie doświadczenia wykonywane były z wykorzystaniem substancji znanych uczniom na co dzień. Wszystkie te elementy sprawiły, że młodzież doskonale bawiła się nauką, interpretowała wyniki i formułowała uogólnienia. Spotkanie zakończyło się konkursem z wiedzy pozyskanej w ramach projektu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez firmę GAZ- SYSTEM a najlepsi również oceny celujące z chemii.

      Przeprowadzone warsztaty pokazały barwną stronę nauki i zachęciły uczniów do eksperymentowania i do dalszego poznawania jej tajników.

       

      Iwona Majewska

       

       

       

       

       

     • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andrzejewie

     •  

      Skierowany do rodziców pracujących zawodowo, mających dzieci w grupach przedszkolnych.

      Szanowni Państwo, jeśli jesteście zainteresowani opieką dziecka podczas ferii zimowych tj. w dniach (04.01.-15.01.2021r.), proszę o przekazanie informacji do wychowawcy grupy lub sekretariatu szkoły tel. (862717071)
      do dnia 17.12.2020 r. (czwartek)

       

       

                                                                                                    Dyrektor szkoły

      Wojciech Strzeszewski

     • Infomacja

     •  

      Propozycje ocen za I semestr roku szkolnego 2020/2021 z poszczególnych przedmiotów nauczania, zamieszczone będą na e-dzienniku do dnia 14.12.2020 r.

      Wszyscy uczniowie, którzy chcą poprawić oceny, kontaktują się z nauczycielem danego przedmiotu w celu ustalenia indywidualnego terminu poprawy oceny, który może się odbyć w dniach od 14 do 18.12.2020 r.

      Informacje dla dzieci, uczniów i rodziców szkoły podstawowej i przedszkola w Andrzejewie:

      - od dnia 21.12.2020r.do dnia 3.01.2021r.-trwać będzie przerwa świąteczna.

      - od dnia 4.01.2021 r. do dnia 17.01.2021r.-trwać będą ferie zimowe

      - II semestr roku szkolnego 2020/21 rozpoczyna się dnia 18.01.2021 r. i z tym dniem rozpoczynamy pracę przedszkola oraz zdalną naukę w szkole podstawowej.

       

       

       

     • Informacja

     • Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

      Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

     • Informacja

     •  

      Konsultacje dla uczniów klasy 8, odbywać się będą od dnia 7.12.2020 r. według harmonogramu:

      Poniedziałek:

      12:00-12:55-matematyka

      13:05-13:45-język angielski

      Wtorek:

      11:45-12:30-język polski

      12:40-13:25-fizyka

      Uczniowie uczestniczący w/w konsultacjach mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych od godziny 8:00 przebywając w szkole.