• INFORMACJA DLA RODZICÓW

     • W związku z małym zainteresowaniem rodziców pracujących zawodowo opieką nad dziećmi z grup przedszkolnych w okresie ferii zimowych (4-15 stycznia 2021 r.), uprzejmie informuję, że przedszkole w/w terminie nie będzie funkcjonowało.

      Zajęcia rozpoczną się od dnia 18 stycznia 2021 r.

                                                                               Dyrektor Szkoły

      Wojciech Strzeszewski

    • CHEMICZNE WARSZTATY Z OPERATOREM GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ- SYSTEM S.A.
     • CHEMICZNE WARSZTATY Z OPERATOREM GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ- SYSTEM S.A.

     •  

      Czy powietrze widać? Co to jest gęstość? Co to znaczy, że gaz ziemny jest najczystszym z paliw kopalnych? Dlaczego gaz w rurach nie ulega zapłonowi, gdy korzystamy z kuchenki gazowej? Jakie działanie na środowisko ma tlenek węgla (IV)?

      Na te pytania i wiele innych próbowali odpowiedzieć uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej w Andrzejewie i Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii, którzy wzięli w tym tygodniu udział w wyjątkowych warsztatach chemicznych zorganizowanych ponownie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S. A. Ze względu na pandemię zajęcia musiały odbyć się zdalnie. Była jednak duża liczba ciekawostek prezentowanych przez dr inż. Annę Mietlarek – Kropidłowską i dr. inż. Damiana Rosiaka z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz eksperymenty przeprowadzane przez nauczyciela chemii. Wszystkie doświadczenia wykonywane były z wykorzystaniem substancji znanych uczniom na co dzień. Wszystkie te elementy sprawiły, że młodzież doskonale bawiła się nauką, interpretowała wyniki i formułowała uogólnienia. Spotkanie zakończyło się konkursem z wiedzy pozyskanej w ramach projektu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez firmę GAZ- SYSTEM a najlepsi również oceny celujące z chemii.

      Przeprowadzone warsztaty pokazały barwną stronę nauki i zachęciły uczniów do eksperymentowania i do dalszego poznawania jej tajników.

       

      Iwona Majewska

       

       

       

       

       

     • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andrzejewie

     •  

      Skierowany do rodziców pracujących zawodowo, mających dzieci w grupach przedszkolnych.

      Szanowni Państwo, jeśli jesteście zainteresowani opieką dziecka podczas ferii zimowych tj. w dniach (04.01.-15.01.2021r.), proszę o przekazanie informacji do wychowawcy grupy lub sekretariatu szkoły tel. (862717071)
      do dnia 17.12.2020 r. (czwartek)

       

       

                                                                                                    Dyrektor szkoły

      Wojciech Strzeszewski

     • Infomacja

     •  

      Propozycje ocen za I semestr roku szkolnego 2020/2021 z poszczególnych przedmiotów nauczania, zamieszczone będą na e-dzienniku do dnia 14.12.2020 r.

      Wszyscy uczniowie, którzy chcą poprawić oceny, kontaktują się z nauczycielem danego przedmiotu w celu ustalenia indywidualnego terminu poprawy oceny, który może się odbyć w dniach od 14 do 18.12.2020 r.

      Informacje dla dzieci, uczniów i rodziców szkoły podstawowej i przedszkola w Andrzejewie:

      - od dnia 21.12.2020r.do dnia 3.01.2021r.-trwać będzie przerwa świąteczna.

      - od dnia 4.01.2021 r. do dnia 17.01.2021r.-trwać będą ferie zimowe

      - II semestr roku szkolnego 2020/21 rozpoczyna się dnia 18.01.2021 r. i z tym dniem rozpoczynamy pracę przedszkola oraz zdalną naukę w szkole podstawowej.

       

       

       

     • Informacja

     • Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

      Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

     • Informacja

     •  

      Konsultacje dla uczniów klasy 8, odbywać się będą od dnia 7.12.2020 r. według harmonogramu:

      Poniedziałek:

      12:00-12:55-matematyka

      13:05-13:45-język angielski

      Wtorek:

      11:45-12:30-język polski

      12:40-13:25-fizyka

      Uczniowie uczestniczący w/w konsultacjach mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych od godziny 8:00 przebywając w szkole.

       

     • Informacja dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Andrzejewie

     •  

                  W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 29 listopada 2020 roku, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych.

      Uczniowie klas I-III i IV-VIII kontynuują naukę zdalną.

      W dniu 09.11.2020r. został przekazany tygodniowy rozkład zajęć ( od 09.11. do 16.11.2020r.) dla poszczególnych oddziałów, w którym to planie wyróżnione są lekcje on-line.

      Szkoła stwarza możliwość uczestnictwa uczniów klas ósmych w konsultacjach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą zgłaszać swoją chęć indywidualnych lub grupowych konsultacji z wybranych zajęć edukacyjnych.

      Od dnia dzisiejszego zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią
      COVID-19.Godziny pracy świetlicy będą przedstawione po zebraniu informacji od zainteresowanych rodziców.

      Wszelkie uwagi, problemy związane ze zdalnym nauczaniem prosimy zgłaszać do wychowawców poszczególnych klas lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły tel. 862717071 i dyrektora szkoły tel.504941211.

      Z pozdrowieniami

      Dyrektor szkoły

      Wojciech Strzeszewski

       

       

     • "Magiczna moc bajek"

     •  

      Przedszkolaki rozpoczęły realizację Projektu Czytelniczego "Magiczna Moc Bajek" II edycję.

       

      Maskotkami, które będą nam towarzyszyć podczas magicznych, bajkowych podróży jest własnoręcznie wykonany Krasnal Wesołek i małpka Malwinka, również robiona ręcznie i wylicytowana na aukcji charytatywnej na operację Mateusza Godlewskiego. Na spotkaniach z książeczkami G. Kasdepke i J. Krzyżanek dzieci poznały podstawowe zasady savoir- vivre, stworzyły Kodeks Dobrego Zachowania oraz plakat promujący czarodziejskie słowa jako klucze dobrego zachowania, szacunku do drugiego człowieka. Poznaliśmy też Misia Uszatka jako pozytywnego bohatera "Dobranocek z dawnych lat"

     • Informacja

     • Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z planem zajęć na dzień 9.11.2020 (poniedziałek), umieszczonym na dzienniku elektronicznym w wiadomościach od wychowawców bądź z sekretariatu. Dalsza część planu na pozostałe dni tygodnia zostanie przesłana również przez dziennik elektroniczny.

       

     • Informacja

     •  

      Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r, przechodzą na nauczanie zdalne.

    • Wesprzyj naszą gminę i spisz gospodarstwo rolne!
     • Wesprzyj naszą gminę i spisz gospodarstwo rolne!

     •  

      Rolnicy z naszej gminy, liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół!

      Drodzy Rolnicy,

      Wasz udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo ważny dla naszej gminy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ilu Was jest, jaka jest Wasza sytuacja i jak możemy Was wspierać. Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy możliwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez samospis internetowy.

      Mamy dla Was dodatkową motywację – poprzez liczny udział w Powszechnym Spisie Rolnym możecie zapewnić szkołom i przedszkolom Waszych dzieci atrakcyjne nagrody!

      Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwycięzcą konkursu zostanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się samodzielnie przez Internet.

      Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada.

      Nagrodą dla zwycięskiej gminy będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

      Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój obowiązek, a przy okazji Wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy do nauki i sportu!

       

       

       

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r.

      Bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 8:00 zapraszamy klasy 1-8 do budynku szkoły przy ulicy Srebińskiej. Klasy 1-3 udają się do klasopracowni wg następującego porządku:

      klasa I do sali nr 5, klasa II do sali nr 3, klasa III do sali nr 2. 

      Klasy 4-8 zapraszamy najpierw do sali gimnastycznej na spotkanie z Panem Dyrektorem, następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach. Podczas spotkania Wychowawcy przekażą najważniejsze informacje odnośnie organizacji zajęć w nowym roku szkolnym.

      Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu procedur bezpieczeństwa.

    • Informacja
     • Informacja

     • 31.08.2020 o godz.9:00 odbędzie się rozpoczęcie roku w przedszkolu dla wszystkich przedszkolaków i oddziału przedszkolnego. Zapraszamy do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej ul.Warszawska 4.

      Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki.

     • Informacja

     •  

       

      Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

      Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

      Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego  jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

      Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

      Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
      – użytkowanie gruntów;
      – powierzchnia zasiewów;

      – zwierzęta gospodarskie;

      – nawożenie;

      – ochrona roślin;

      – budynki gospodarskie;

      – ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

      – działalność gospodarcza;

      – struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;

      – aktywność ekonomiczna;

      – chów i hodowla ryb.

       

      Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376  

      WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

      Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

       

       

    • Informacja
     • Informacja

     •  

      Rolniku, przygotuj się do spisu!

      Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

      Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

      Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

      Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

      Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

      Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

      Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

      Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

      Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

      Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

      Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

       

       

       

       

     • Komunikat Dyrektora Szkoły

     •  

      Od dnia 24 czerwca 2020 r. do odwołania, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 - 15.30 wszyscy zainteresowani mieszkańcy Andrzejewa (uczniowie, młodzież, rodzice) mogą korzystać z boiska szkolnego przy ul. Warszawskiej 4.

      Dyrektor Szkoły

      Wojciech Strzeszewski