• Komunikat Dyrektora Szkoły!

     •  

       

      Szanowni rodzice i uczniowie 

          W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z dniem 25 marca 2020 r. nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące zdalnego nauczania za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce zadania domowe lub poprzez wiadomości.

      Nauczanie zdalne – będzie realizowane według następujących zasad:

      Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

      Grupy przedszkolne.

        Wychowawcy grup przedszkolnych będą z Rodzicami w stałym kontakcie za pośrednictwem e-mail. Będą na bieżąco przedstawiać żródła z których możecie Państwo  korzystać podczas zabawy z dziećmi .Proszę pamiętać, że wszystkie kompetencje takie jak: samodzielność, umiejętność komunikacji, panowanie nad emocjami kreowane są podczas wszelkich zabaw i aktywności podejmowanych przez dzieci. Zachęcamy Rodziców do kontaktu z wychowawcami i korzystanie z materiałów przez nich udostępnianych.

      W klasach I - III

                  Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego („zadania domowe lub wiadomości”) będą przekazywać informacje jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodzica.

                  Informacja będzie np. dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub str. ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

      W klasach IV – VIII

                  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania za pośrednictwem dziennika elektronicznego („zadania domowe lub wiadomości”) będą podawali informacje, poleceni i zadania do wykonania przez uczniów w domu.

                  Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres e-mail, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje będzie ściśle określony przez nauczyciela przedmiotu.

                  Wychowawcy klas będą koordynować działania nauczycieli uczących  w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego i oceniania.

      Uczniowie- są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („zadania domowe lub wiadomości”) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

      Rodzice – są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczanych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

        Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współprace z wychowawcami.

                  Na stronie internetowej szkoły uruchomiona została zakładka nauczanie zdalne, w której będą publikowane istotne informacje dotyczące zajęć e-learningu (nauczania zdalnego) prowadzonego w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych.

                  Ponadto na Platformie MEN e-podreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub samodzielnej nauki przez uczniów.

      e-podreczniki.pl - to bezpłatne materiały zgodne z aktualną podstawą programową.

                  Drodzy uczniowie klasy ósmej w trosce o dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty zachęcam was do korzystania ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (link egzamin-ósmoklasisty materiały dodatkowe zestawy zadań powtórkowych), które należy rozwiązywać, a w przypadku wątpliwości konsultacją służą nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania.

      W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji życzę wszystkim uczniom rodzicom i nauczycielom powodzenia.

      Dyrektor Szkoły

      Wojciech Strzeszewski

       

       

       

    • XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Andrzejewie
     • XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Andrzejewie

     • Dnia 30 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie odbył się XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek pod patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego  Pana  Zbigniewa Chrupka, Wójta Gminy Andrzejewo Pani Beaty Ponichtera, dyrektora Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Pana Wojciecha Strzeszewskiego.

       Patronat honorowy - ksiądz dr Jerzy Kruszewski proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie pan Wojciech Strzeszewski powitał wszystkich uczestników, opiekunów oraz zaproszonych gości. Następnie Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Pan Józef Rostkowski , dokonał uroczystego otwarcia Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

       Uczniowie prowadzący festiwal to Magdalena Ościłowska i Kamil Miazga z klasy VIII.

      W  konkursie wzięło udział 132 uczniów ze szkół podstawowych i średnich Powiatu Ostrowskiego.

      Eliminacje zostały przeprowadzone w następujących kategoriach:

      Szkoły Podstawowe:

      Soliści klasy  I-III,

      Soliści klasy IV-VIII,

      Zespoły wokalne IV-VIII,

      Szkoły Średnie:

      Soliści,

      Zespoły

      W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście :

      - pan Józef Rostkowski - wicestarosta Powiatu Ostrowskiego,

      - pan Robert Rosiak - Sekretarz Gminy Andrzejewo,

      - pani Natalia Wyszomirska - Przewodnicząca Rady Rodziców w Andrzejewie.

      Jury w składzie:

      - pan Krzysztof Witkowski - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie,

      - ksiądz dr Jerzy Kruszewski proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie,

      - pan Jarosław Pszczołowski Organista parafii Andrzejewo

      przyznało następujące nagrody:

      W kategorii soliści I-III

      I miejsce — Patrycja Najgrodzka SP Stara Ruskołęka

      II miejsce — Malwina Karpińska SP nr 3 Ostrów Maz.

                          Aleksandra Kulesza SP Andrzejewo

      III miejsce — Zofia Wyrzykowska SP nr 2 Ostrów Maz.

                          Emilia Skupiewska SP Szulborze Wielkie

      Wyróżnienie — Karolina Ugniewska SP nr 1 Ostrów Maz.

      W kategorii soliści IV-VIII

      I miejsce — Emilia Gałązka SP Komorowo

      II miejsce — Aleksandra Staniszewska SP nr 2 Ostrów Maz.

                          Julia Wujkowska SP Stara Ruskołęka

      III miejsce — Karolina Stepnowska SP nr Nowa Osuchowa

                            Dominika Świerżewska SP Andrzejewo

      Wyróżnienie   Krystian Barszcz SP nr Małkinia Górna

                             Michał Wojtkowski SP Nur

      W kategorii zespoły IV-VIII

      I miejsce — zespół TO MY  SP nr 2 Ostrów Maz.

      II miejsce — zespół GRAZIOSO SP nr 1 Ostrów Maz.

                         Zespół ŚPIEWAJĄCA DZIESIĄTKA SP Komorowo

      III miejsce — zespół ŚNIEŻYNKI SP nr Zaręby Kościelne

                          Zespół wokalny SP Ołdaki Polonia

      W kategorii soliści szkoły średnie

      I miejsce — Paulina Pieniążek LO Kopernik Ostrów Maz.

      II miejsce — Julia Leszczyńska LO Kopernik Ostrów Maz.

      III miejsce — Patrycja Królik LO Kopernik Ostrów Maz.

       

      W kategorii zespoły szkoły średnie

      I miejsce — zespół KOPERNICZEK LO Kopernik Ostrów Maz.

      Nagrody również otrzymali uczniowie występujący gościnnie na początku i na zakończeniu festiwalu: Lidia Wojciechowska SP Andrzejewo, Dominika Deptuła Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowi Maz, zespół Iskierki z klas III SP w Andrzejewie

      Nagrody ufundował Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Zbigniew Chrupek. Poczęstunek dla wszystkich zasponsorowała Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera.

         Po podsumowaniu, zaproszeni goście min. Sekretarz Gminy Andrzejewo Pan Robert Rosiak oraz Wicestarosta Ostrowski – Józef Rostkowski, w swoich wystąpieniach  podziękowali organizatorom za przygotowanie oraz przeprowadzenie w/w festiwalu.

      Starosta zadeklarował kontynuację festiwalu w przyszłym roku szkolnym.

      Na zakończenie dyrektor Pan Wojciech Strzeszewski pogratulował zwycięzcom i uczestnikom konkursu.

                                     Elżbieta Kamyczek

       

    • Z wizytą u Św. Mikołaja
     • Z wizytą u Św. Mikołaja

     •  

      🎄🎀🎄 Gdzie mieszka Mikołaj? Przedszkolaki już wiedzą, że w Pomigaczach. Pięcio i sześciolatki odwiedziły Świętego Mikołaja w jego wiosce. Pomogły Elfom upiec świąteczne pierniki, zrobiły ozdoby choinkowe, napisały listy i oczywiście wysłały je na mikołajowej poczcie. Spotkanie z Mikołajem to moc emocji i wrażeń, a smak pierników i świątecznej herbaty wprowadził nas w nastrój magicznych świąt  🎄🎀🎄

       

     • Mikołajkowe pieczenie pierników

     •  

       

      Dnia 6 grudnia 2019 roku uczniowie z klasy V i VI wzięli udział w warsztatach pieczenia świątecznych pierników. Zajęcia poprowadziła mama Oli – pani Monika Świerżewska, która ciekawie zapoznała uczestników z procesem ich wypieku.Po interesującej prelekcji wszyscy z wielką radością zabrali się do wałkowania ciasta i wycinania ulubionych kształtów. Największą frajdę sprawiła uczniom dekoracja pierników. Nie obyło się jednak bez zjedzenia choćby jednego ciasteczka, gdyż wspaniałe pierniczki swoim wyglądem i korzennym zapachem nęciły wszystkich.