• https://spis.gov.pl
     • Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!

     • Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych.

      Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

      Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

      Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.

      Dane spisowe są również odpowiednio zabezpieczone pod względem informatycznym. Właściwa ochrona informatyczna jest niezbędna – badania statystyczne są dziś prowadzone w przeważającej mierze za pośrednictwem Internetu. Również podczas NSP 2021 spis każdej osoby będzie przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji internetowej.

      System zabezpieczeń informatycznych polskiej statystyki publicznej jest na bieżąco sprawdzany i aktualizowany. Zadziałał bez zarzutu podczas ubiegłorocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

      Warto podkreślić, że dane spisowe będą przekazywane do wiadomości publicznej jedynie w formie zagregowanej – czyli łącznie dla danego szczebla terytorialnego (gmina, powiat, województwo, kraj) lub zakresu tematycznego (np. gospodarstwa domowe wg liczby osób). W żadnym wypadku nie będą publikowane dane dotyczące poszczególnych osób lub pojedynczego gospodarstwa domowego!

      Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

       

    • CYBER.MIL Z KLASĄ. ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO. CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE.
     • CYBER.MIL Z KLASĄ. ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO. CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE.

     • Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. Jedną z popularniejszych opcji jest wybór klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość zostania żołnierzami.

       

      Na początek warto sprawdzić, gdzie jest najbliższa szkoła, które bierze udział w projektach edukacyjnych MON. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które koordynuje programy Ministerstwa, opracowało specjalne narządzie, które to ułatwi. To interaktywna mapa, na której można znaleźć przydatne dane: adresy, telefony, e-maile oraz informację, w jakim projekcie szkoła uczestniczy. Z mapy można skorzystać tutaj: cutt.ly/PROGRAMY.

      Możemy wybierać spośród trzech programów. Pierwszy z nich to „CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. „CYBER.MIL z klasą” to propozycja dla tych, którzy interesują się informatyką, a swoją zawodową przyszłość chcieliby widzieć w instytucjach wojskowych. Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15.

      Kolejna możliwość to uruchomiony w bieżącym roku szkolnym program Oddziały Przygotowania Wojskowego, który ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Liczba uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej niż 30.  Za realizację programu odpowiadają organy prowadzące szkoły.

      Ostatnia propozycja to działający od 2017 roku pilotażowy program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W bieżącym roku szkolnym ruszyła jego IV edycja. Uczniowie od II klasy w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbywają łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Po zakończeniu nauki mogą liczyć m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem i uzyskaniem specjalności wojskowej. Po jego zdaniu mogą ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.

      A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku, za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje. Zdecydowana większość absolwentów i obecnych uczniów wypowiada się o swoim doświadczeniu w klasach o profilu wojskowym w samych superlatywach. Niezależnie od ostatecznych wyborów zawodowych to dla nich okazja do nabycia pewności siebie, przełamania wewnętrznych barier, przeżycia wspaniałej przygody, poznania ciekawych ludzi.

     • Informacja

     •  

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.

    • https://spis.gov.pl.
     • Narodowy Spis Powszechny 2021

     • Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

       

      Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

       

      Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

       

      Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

       

      Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą). 

       

      Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

       

      Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

       

      Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

       

      Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

       

       

       

     • Informacja

     • Od 15 do 28 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Andrzejewie nauczanie w klasach I - III będzie odbywać się w systemie hybrydowym.

      Harmonogram zajęć został przekazany rodzicom przez wychowawców klas na e-dzienniku.

     • Zaproszenie

     • Wszystkich Przedszkolaków wraz z Rodzicami zapraszamy do udziału w konkursie i kiermaszu świątecznym „Wielkanocna Ozdoba”.

      Wykonany stroik wielkanocny należy dostarczyć do przedszkola w dniach 15-17 marca.

      • Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 22 marca.
      • 23-25 marca 2021r. w korytarzu przedszkola odbędzie się kiermasz świąteczny- sprzedaż konkursowych prac, a z pozyskanych środków pieniężnych zakupione zostaną zabawki i pomoce dydaktyczne dla grup przedszkolnych.
      • Więcej informacji i regulamin konkursu i kiermaszu dostępny na gazetce informacyjnej dla rodziców oraz u wychowawców grup.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i kiermaszu świątecznym.

     • Inormacja

     • Do dnia 26 marca 2021 r. będą trwały zapisy dzieci do Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2021/2022.

      Karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły.

     • Zaproszenie

     • Zapraszamy rodziców uczniów na spotkanie online zorganizowane w ramach programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.

      25 lutego br. o godzinie 18.00 rozpocznie się webinarium dla rodziców pn. „Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?”. Będzie ono dostępne pod linkiem https://youtu.be/R544mFsClqk

     • Informacja dla uczniów kl. VIII i ich rodziców

     • Od dnia 24 lutego 2021 r. (środa) w godzinach od 8 do 12.30 odbywać się będą w szkole podstawowej w Andrzejewie konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych według harmonogramu:

      1. lekcyjna matematyka – konsultacja

      2. lekcyjna   - język polski – lek. on-line

      3. lekcyjna  - język angielski – konsultacja

      4. lekcyjna – Język polski – konsultacja

      5. lekcyjna – matematyka – lek. on-line

      Uczniowie zaliczą lekcje on-line i konsultacje, a do domu będą mogli odjechać autokarem szkolnym o godz. 12.35.

      Proszę szczególnie rodziców (prawnych opiekunów) o potraktowanie z powagą możliwości jakie stwarza szkoła i nauczyciele chcąc wesprzeć naszą młodzież przed czekającym ich sprawdzianem ośmioklasisty w miesiącu kwietniu 2021 r.

      Pozdrawiam

      dyr. szk. Wojciech Strzeszewski.

       

    • "Magiczna moc bajek"
     • "Magiczna moc bajek"

     • W ramach realizacji projektu czytelniczego ‘Magiczna Moc Bajek” przedszkolaki zrealizowały moduł IV pt. "Solidarność, piękno". Wysłuchały czytanych przez nauczycieli bajek "Sam w dżungli" ze zbioru I. Begona "Bajki, które uczą, jak żyć wśród innych" oraz "Kaczka, co przebrała miarkę" Pana Poety.

      Podczas zajęć dzieci dowiedziały się dlaczego solidarność jest ważna w grupie i w rodzinie, że piękno to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale też szereg innych wartości, które często są niewidoczne dla oczu. Wykonaliśmy koleżeńskie „radosne zdjęcia” w fotobudce „Dobrze cię widzieć”. Przedszkolaki bawiły się też na urodzinach książkowego misia „Kubusia Puchatka”. Z ogromną radością obejrzały dobranockę z dawnych lat ‘Smerfy”, w której niebieskie stworki wykazują się grupową solidarnością.

     • Informacja

     •  

      Sekretariat szkoły w dniach od poniedziałku do piątku (8-12 luty 2021) będzie czynny w godzinach od 8.00 do 13.00

       

    • Dzień Babci i Dziadka
     • Dzień Babci i Dziadka

     • W tym roku nie mogliśmy spotkać się z Babcią i Dziadkiem na uroczystości w naszym przedszkolu, ale pamiętamy o Was Kochani. Wasze wnuczęta z ogromną radością przygotowały upominki i laurki, wraz z nimi zechcijcie przyjąć najlepsze życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu i radości.

       

    • Mikołajki w Przedszkolu
     • Mikołajki w Przedszkolu

     • Wizyta świętego Mikołaja w naszym Przedszkolu to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Wszystkie grupy przygotowują się do niego starannie. Przedszkolaki wykonują bardzo ciekawe prace plastyczne, na których oczywiście króluje Mikołaj.

      Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi i nasłuchiwały dźwięku dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł i nie kazał długo na siebie czekać. Mimo braku śniegu, dotarł do nas sobie tylko znanym sposobem. Już z samego rana, tuż po śniadaniu, zawitał do naszego Przedszkola i odwiedzał poszczególne grupy.

      Nie zapomniał o drobnych upominkach dla wszystkich grzecznych dzieci. Przedszkolaki zaśpiewały mu piękną piosenkę, złożyły życzenia imieninowe i poczęstowały własnoręcznie udekorowanymi pierniczkami.

      Był to dzień pełen radości i uśmiechu, który niewątpliwie wprowadził wszystkich w okres oczekiwania na upragnione Święta Bożego Narodzenia.

      Dziękujemy Mikołajowi za prezenty oraz niezapomnianą wizytę. Do zobaczenia za rok!

       

    • Dzień Pluszowego Misia
     • Dzień Pluszowego Misia

     •  

      25 listopada przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym roku bez własnych pluszaków, ale i tak było wesoło i słodko.

      Poznaliśmy historie powstania pluszowego misia

      Układaliśmy misiowe puzzle

      Tworzyliśmy portrety misiów

      Gimnastykowaliśmy się z misiem

      Przypomnieliśmy znane bajkowe misie

      Stworzyliśmy własne książeczki o misiach

      Wykonaliśmy misiowe pacynki i odgrywaliśmy scenki teatralne

      Czytaliśmy książeczki, śpiewaliśmy piosenki i oglądaliśmy bajki o misiach

      Zjedliśmy misiowe przysmaki.

      I zrobiliśmy trochę zdjęć. Zapraszamy do "Misiowej galerii".

    • Narodowe Święto Niepodległości
     • Narodowe Święto Niepodległości

     • 11 listopada br. przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości jest to święto państwowe obchodzone corocznie dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów.

      W tym roku obchody święta będą miały trochę inny, bardziej okrojony charakter ze względu na panującą pandemię COVID-19.

      Delegacja Gminy Andrzejewo w składzie Wójt Gminy Andrzejewo – Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Andrzejewo – Robert Rosiak o raz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Pan Wojciech Strzeszewski złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze na grobach żołnierzy i osób poległych w walce o wolność ojczyzny na cmentarzu w Andrzejewie.

    • "Magiczna moc bajek"
     • "Magiczna moc bajek"

     • Przedszkolaki rozpoczęły realizację Projektu Czytelniczego "Magiczna Moc Bajek" II edycję. Maskotkami, które będą nam towarzyszyć podczas magicznych, bajkowych podróży jest własnoręcznie wykonany Krasnal Wesołek i małpka Malwinka, również robiona ręcznie i wylicytowana na aukcji charytatywnej na operację Mateusza Godlewskiego. Na spotkaniach z książeczkami G. Kasdepke i J. Krzyżanek dzieci poznały podstawowe zasady savoir- vivre, stworzyły Kodeks Dobrego Zachowania oraz plakat promujący czarodziejskie słowa jako klucze dobrego zachowania, szacunku do drugiego człowieka. Poznaliśmy też Misia Uszatka jako pozytywnego bohatera "Dobranocek z dawnych lat"

       

    • "Aktywne przejście dla pieszych"
     • "Aktywne przejście dla pieszych"

     • W dniu 7 października 2020 r. w Szkole Podstawowej w Andrzejewie odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Ostrowskiego, Gminy Andrzejewo, Szkoły Podstawowej w Andrzejewie oraz Policji z uczniami Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, które dotyczyło przedstawienia projektu pn. „Aktywne przejście dla pieszych – powiat ostrowski” w ramach rządowego programu dotyczącego ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe oraz mogli uczestniczyć w szkoleniu przeprowadzonym przez Policję z zakresu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

      W ramach projektu zostanie zbudowane bezpieczne przejście dla pieszych zlokalizowane przy budynku szkoły na ul. Warszawskiej w Andrzejewie. Termin realizacji zadania określony jest na koniec października. W skład nowo wybudowanego przejścia m.in. wejdą:

      - aktywne punktowe elementy najezdniowe LED

      - czujniki ruchu

      - lampy ostrzegawcze

      - znaki drogowe

      - oznakowanie poziome

      Realizacja zadania w znaczny sposób powinna zmniejszyć liczbę zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i podnieść bezpieczeństwo uczniów szkoły.

     • Informacja

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie zachęca rodziców do zapoznania się z informacjami na temat programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

      Bliższe informacje o programie oraz tematyka werbinarów adresowanych dla rodziców w poniższym załączniku.

       

      list do dyrektorów szkół

       

     • Informacja dla rodziców grup przedszkolnych i klas I-VIII Szkoły Poodstawowej w Andrzejewie

     •  

      W wyniku zmiany nauczyciela języka angielskiego w klasach I – VIII oraz grupach przedszkolnych 4 – 5 - latków i klasy „0” z dniem 01 lutego 2021 r. nastąpiła zmiana planu zajęć lekcyjnych.

      W przedszkolu język angielski odbywać się będzie według planu:

      Poniedziałek 12.30. – grupa 4 – latków

      Czwartek 12.30 – grupa 5 – latków

      Poniedziałek 11.45 – klasa „0”

      Proszę o sprawdzenie na e-dzienniku obowiązującego planu zajęć od dnia 01 lutego 2021 r. (poniedziałek).