• Informacja
     • Informacja

     • 31.08.2020 o godz.9:00 odbędzie się rozpoczęcie roku w przedszkolu dla wszystkich przedszkolaków i oddziału przedszkolnego. Zapraszamy do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej ul.Warszawska 4.

      Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki.

     • Informacja

     •  

       

      Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

      Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

      Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego  jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

      Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

      Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
      – użytkowanie gruntów;
      – powierzchnia zasiewów;

      – zwierzęta gospodarskie;

      – nawożenie;

      – ochrona roślin;

      – budynki gospodarskie;

      – ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

      – działalność gospodarcza;

      – struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;

      – aktywność ekonomiczna;

      – chów i hodowla ryb.

       

      Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376  

      WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

      Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

       

       

    • Informacja
     • Informacja

     •  

      Rolniku, przygotuj się do spisu!

      Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

      Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

      Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

      Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

      Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

      Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

      Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

      Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

      Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

      Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

      Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

       

       

       

       

     • Komunikat Dyrektora Szkoły

     •  

      Od dnia 24 czerwca 2020 r. do odwołania, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 - 15.30 wszyscy zainteresowani mieszkańcy Andrzejewa (uczniowie, młodzież, rodzice) mogą korzystać z boiska szkolnego przy ul. Warszawskiej 4.

      Dyrektor Szkoły

      Wojciech Strzeszewski

       

       

     • Komunikat Dyrektora Szkoły!

     •  

       

      Szanowni rodzice i uczniowie 

          W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z dniem 25 marca 2020 r. nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące zdalnego nauczania za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce zadania domowe lub poprzez wiadomości.

      Nauczanie zdalne – będzie realizowane według następujących zasad:

      Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

      Grupy przedszkolne.

        Wychowawcy grup przedszkolnych będą z Rodzicami w stałym kontakcie za pośrednictwem e-mail. Będą na bieżąco przedstawiać żródła z których możecie Państwo  korzystać podczas zabawy z dziećmi .Proszę pamiętać, że wszystkie kompetencje takie jak: samodzielność, umiejętność komunikacji, panowanie nad emocjami kreowane są podczas wszelkich zabaw i aktywności podejmowanych przez dzieci. Zachęcamy Rodziców do kontaktu z wychowawcami i korzystanie z materiałów przez nich udostępnianych.

      W klasach I - III

                  Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego („zadania domowe lub wiadomości”) będą przekazywać informacje jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodzica.

                  Informacja będzie np. dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub str. ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

      W klasach IV – VIII

                  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania za pośrednictwem dziennika elektronicznego („zadania domowe lub wiadomości”) będą podawali informacje, poleceni i zadania do wykonania przez uczniów w domu.

                  Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres e-mail, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje będzie ściśle określony przez nauczyciela przedmiotu.

                  Wychowawcy klas będą koordynować działania nauczycieli uczących  w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego i oceniania.

      Uczniowie- są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („zadania domowe lub wiadomości”) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

      Rodzice – są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczanych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

        Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współprace z wychowawcami.

                  Na stronie internetowej szkoły uruchomiona została zakładka nauczanie zdalne, w której będą publikowane istotne informacje dotyczące zajęć e-learningu (nauczania zdalnego) prowadzonego w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych.

                  Ponadto na Platformie MEN e-podreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub samodzielnej nauki przez uczniów.

      e-podreczniki.pl - to bezpłatne materiały zgodne z aktualną podstawą programową.

                  Drodzy uczniowie klasy ósmej w trosce o dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty zachęcam was do korzystania ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (link egzamin-ósmoklasisty materiały dodatkowe zestawy zadań powtórkowych), które należy rozwiązywać, a w przypadku wątpliwości konsultacją służą nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania.

      W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji życzę wszystkim uczniom rodzicom i nauczycielom powodzenia.

      Dyrektor Szkoły

      Wojciech Strzeszewski