• Akcja "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci"
     • Akcja "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci"

     • W tym roku nasza Szkoła przystąpiła do akcji "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz nauka prawidłowego gospodarowania odpadami. Szkoły biorące udział w akcji otrzymają bony wymienne na sprzęt sportowy lub materiały biurowe. Dlatego też zachęcamy do licznego udziału.
      Więcej informacji o akcji, np. jakie śmieci zbieramy, można uzyskać pod adresem: http://dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl/.
      Termin akcji: 29.10.2018 r. - 16.11.2018 r.
      Śmieci należy dostarczać na adres: Szkoła Podstawowa w Andrzejewie, ul. Srebińska 12a

    • Dzień Edukacji Narodowej 2018
     • Dzień Edukacji Narodowej 2018

     • Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto dla Nauczycieli i całej społeczności szkolnej. W tym roku mieliśmy okazję podziwiać brawurowy pokaz mody nauczycielskiej. Apel urozmaiciły występy chóru szkolnego oraz "Sto lat" zagrane na skrzypcach przez Anielkę Sutkowską. Pracownicy szkoły i Nauczyciele przyjęli życzenia od Rady Rodziców, którą reprezentowała Przewodnicząca - Pani Natalia Wyszomirska oraz od Wójta Gminy Andrzejewo Pana Michała Rutkowskiego. Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Strzeszewski wyraził uznanie dla pracy całego grona i pracowników obsługi przyznając swoje nagrody.

      galeria zdjęć

     • Sport

     •          20 września 2018r. w Szkole Podstawowej w Andrzejewie odbyły się  gminne zawody w minipiłkę nożną  dziewcząt i chłopców. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.  Każdy mecz trwał 10 minut z przerwą 2 minutową i zmianą stron. Drużyna liczyła  z pięciu  zawodników + bramkarz. Rozgrywki odbywały się zgodnie z zasadami zdrowej i sportowej rywalizacji a  zawodnicy bez zastrzeżeń przestrzegali zasad fair play. Poszczególnym meczom towarzyszyły wielkie sportowe emocje, każda z drużyn miała bowiem kilkuosobowe grupy dopingujące swoich zawodników. Wygrywając wszystkie mecze, zapewniliśmy sobie  awans do zawodów powiatowych.

      Drużyna dziewcząt  w składzie : Marta Murawska  kl. IV, Natalia Załuska kl. VI, Oliwia Nietubyć kl. VI, Aleksandra Zagroba kl. V, Kinga Kraszewska, Patrycja Kiempista , Natalia Nienałtowska kl. VI.

      Drużyna chłopców w składzie; Paweł Kotomski kl. V, Przemysław Kiempisty kl. V, Szymon Cichowski kl. V, Szymon Lutostański kl. VI, Jakub Laskowski kl. VI, Kacper Cholewicki kl. VI, Rafał Tyszka kl. VI, Marcin Majewski kl. IV, Piotr Kosowski kl. IV,  Daniel Predel kl. IV

    • Gra terenowa "Ostatnia Bitwa 18 Dywizji Piechoty"
     • Gra terenowa "Ostatnia Bitwa 18 Dywizji Piechoty"

     • Gra terenowa „Ostatnia bitwa 18 Dywizji Piechoty”
      W środę 12 września odbyła się gra terenowa „Ostatnia bitwa 18 Dywizji Piechoty”. Start miał miejsce przy szkole w Łętownicy, tu uczestnicy - uczniowie szkół z Szumowa, Andrzejewa, Starej Ruskołęki i Ołdak – Polonii zostali zapoznani z zasadami gry i wylosowali kolejność startową. Każda drużyna otrzymała odznakę i nazwę odpowiadającą nazwom pułków wchodzących w skład 18 Dywizji Piechoty. Następnie pięcioosobowe grupy uczniów, pod opieką swoich nauczycieli, rowerami wyruszyły na trasę z Łętownicy do Andrzejewa. Przygotowano dla nich dziesięć baz, na których mieli okazję poznać różne epizody bitwy i wykonać zadania nawiązujące do tych wydarzeń. Na każdym punkcie zadaniowym czekali punktowi odgrywający role prawdziwych bohaterów sprzed 79 lat i sprawdzali umiejętności młodzieży. Ostatni punkt zadaniowy znajdował się przy Mauzoleum Żołnierzy 18 Dywizji, tu każda z drużyn, przed wykonaniem zadania, zapaliła znicz i minutą ciszy uczciła pamięć wrześniowych bohaterów.
      Podsumowanie gry odbyło się w parafialnej stodole. Najlepszą okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce. Zwycięzcy otrzymali z rąk wójta Gminy Andrzejewo Michała Rutkowskiego i wójta Gminy Szumowo Jarosława Cukiermana atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Dodatkową nagrodą dla uczniów biorących udział w grze terenowej jest wyjazd na wycieczkę do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego.
      Tegoroczna gra terenowa „Ostatnia bitwa 18 Dywizji Piechoty” została dofinansowana przez Fundacje BGK w Konkursie „Na 100 Niepodległa”.

       

       

      galeria

    • IV Rajd Rowerowy „ŚLADAMI 18 DYWIZJI PIECHOTY – MŁODZI PAMIĘTAJĄ”
     • IV Rajd Rowerowy „ŚLADAMI 18 DYWIZJI PIECHOTY – MŁODZI PAMIĘTAJĄ”

     • 13 września 2018 r. miał miejsce IV Rajd Rowerowy „ŚLADAMI 18 DYWIZJI PIECHOTY – MŁODZI PAMIĘTAJĄ”. Rajd był jedną z form obchodów 79. rocznicy bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Zorganizowała go Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Andrzejewie, Urzędem Gminy Andrzejewo i Urzędem Gminy Szumowo.
      Celem imprezy było kształtowanie patriotyzmu wśród młodzieży oraz zainteresowanie historią regionu – naszej małej Ojczyzny oraz integracja środowisk obydwu gmin. Uczestnicy startowali z różnych miejscowości i podążali do wspólnej mety. Wzięło w nim udział ok. 100 uczniów. Gościliśmy Szkoły Podstawowe z Szumowa, Srebrnej, Pęchratki Polskiej, Ołdak Polonii , Starej Ruskołęki i Andrzejewa. Rajd rozpoczął się w Mauzoleum Żołnierzy 18 Dywizji Piechoty w Andrzejewie, gdzie spoczywa ok. 400 żołnierzy poległych w ostatniej bitwie tejże jednostki. Tam uczestników powitał Wicedyrektor SP w Andrzejewie - p. Sławomir Tabędzki. Delegacje poszczególnych szkół zapaliły znicze. Wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Narodowy.
      Następnie – Ewa Warszawin, nauczycielka SP w Andrzejewie, przedstawiła zebranym historię powstania mauzoleum i krótkie dzieje 18 Dywizji Piechoty. Wypowiedzi uatrakcyjniał pokaz fotografii i dokumentów z tego okresu.
      Kolejnym przystankiem było zwiedzenie Kościoła pw. WNMP w Andrzejewie, który pełnił podczas wojny rolę szpitala polowego. Tam prelekcję poprowadził nauczyciel historii SP w Ołdakach Polonii – pan Damian Jasko. W plebańskiej stodole uczestnicy rajdu mieli okazję obejrzeć wystawę fotografii poświęconą 18 DP.
      Potem uczestnicy rajdu udali się do Łętownicy. Trasa rajdu wiodła m.in. przez pola, na których 79 lat temu toczyła się krwawa bitwa. Uczestnicy poznali miejsca walk uświęcone krwią poległych i rannych żołnierzy. Pod pomnikiem w Łętownicy, wszystkich przybyłych cyklistów powitał wójt Gminy Szumowo – p. Jarosław Cukierman. Tam również zapalono znicze i odśpiewano hymn Szkoły Podstawowej w Andrzejewie..
      Po dalszej części prelekcji, przeprowadzono krótki quiz z nagrodami ze znajomości historii 18 DP. Las rąk w górze świadczył, że takie lekcji historii w terenie są nieocenionym źródłem wiedzy, a zdobyte wiadomości zapewne na długo zostaną w pamięci ich uczestników. Każdy z obecnych na imprezie otrzymał także pamiątkową odznakę. Potem wszyscy zebrani udali się do siedziby byłej Szkoły Podstawowej w Łętownicy, gdzie gospodarz terenu - Gmina Szumowo, mieszkańcy Łętownicy oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich, przygotowali dla wszystkich ognisko i królewski poczęstunek. Były tam kiełbaski, kanapki, pyszne ciasta, zimne i gorące napoje. Podczas ogniska młodzież, przy akordeonowym akompaniamencie ks. Marka Ulatowskiego, śpiewała żołnierskie i patriotyczne pieśni. Nad bezpieczeństwem podczas rajdu czuwali funkcjonariusze policji i strażacy z dwóch województw podlaskiego i mazowieckiego. Wyrazy wdzięczności należą się też p. Mariannie Jasko, która zapewniła obsługę pielęgniarską.
      Na koniec wszyscy uczestnicy rajdu zostali obdarowani upominkami od Gminy Szumowo.

      galeria

    • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019
     • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019

     • Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019 dyrektor szkoły pan Wojciech Strzeszewski zapoznał zgromadzonych z listem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, poinformował o porządku nadchodzącego roku szkolnego i przedstawił uczniom nauczycieli. Następnie pan Dyrektor pożegnał odchodzącą na emeryturę panią wicedyrektor Bogusławę Chrzanowską i powitał jej następcę pana Sławomira Tabędzkiego

       

    • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
     • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

     • 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Zainaugurował je Dyrektor Szkoły pan Wojciech Strzeszewski witając przybyłych gości, rodziców, uczniów, radę pedagogiczną oraz pracowników szkoły oraz podając najważniejsze statystyki dotyczące placówki. Następnie pani wicedyrektor Bogusława Chrzanowska odczytała list minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół na temat programu „Dobry Start”.
      Potem głos przejęły dzieci z klasy II wyrażając w żartobliwy sposób wątpliwości co do dalszych losów „Dużych” z III kl. gimnazjum, którzy w tym roku opuszczają mury naszej szkoły. Na szczęście wątpliwości udało się rozwiać i absolwenci klas gimnazjalnych mogli przedstawić przygotowany przez nich, pod okiem wychowawczyń pani Barbary Nagórki i pani Iwony Majewskiej, program artystyczny. Nie zabrakło w nim występu akordeonowego Jakuba Sutkowskiego z IIIb, piosenek, wierszy (w tym wiersza napisanego specjalnie na tę uroczystość przez uczennicę Zuzannę Knajp z IIIa) oraz tańców. Uczniowie wyrazili również podziękowania nauczycielom, rodzicom i wychowawcom za wsparcie i codzienną pomoc.
      Kolejnym punktem było uhonorowanie uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem, uczniów ze 100% frekwencją, odznaczających się w sporcie, wykazujących się szczególnym zaangażowaniem w pracy w chórze szkolnym, wyróżniających się w czytelnictwie i pracy na rzecz świetlicy szkolnej i Samorządu Uczniowskiego.
      W tym roku szczególnie wyróżnieni zostali uczniowie z wysokimi średnimi z klas IV-VI i klas VII i gimnazjalnych. Dzięki sponsorom: Danielowi Kocińskiemu i Kindze Kocińskiej uczniowie Oliwia Nietubyć kl. V, Oliwier Leszczyński kl. IV, Gabriela Zuzanna Tyl kl. IIa i Anna Rykaczewska IIIb otrzymali stypendia w wysokości 1000zł.
      Oprócz tego nagrody otrzymali:
      - uczeń z najwyższym wzrostem średniej między semestrami – Dawid Wajszczyk IIIa,
      - uczeń z najlepszym wynikiem na egzaminie gimnazjnym – Krystian Pieńkowski IIIb,
      - najsympatyczniejsi uczniowie klas III – Julita Brzózka i Marcin Zawistowski.
      Przez Bank Spółdzielczy zostali nagrodzeni uczniowie, którzy szczególnie sumiennie oszczędzają – byli to: Bolesław, Paweł i Sonia Wyszomirscy.
      Następnie Dyrektor Szkoły pan Wojciech Strzeszewski wyraził podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w życie i rozwój szkoły czyli Radzie Rodziców i Przewodniczącemu Rady Gminy, panu Jarosławowi Sołowińskiemu.
      Na koniec absolwenci otrzymali listy gratulacyjne. Przedstawiciel absolwentów przekazał na ręce Dyrektora Szkoły tableau z ich podobiznami.

       

      galeria

    • XX Powiatowe Igrzyska Młodzieży
     • XX Powiatowe Igrzyska Młodzieży

     • Z przyjemnością informujemy, że w XX Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nasza szkoła zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej w kat. szkół gimnazjalnych, zaś tytuł najlepszego sportowca tych Igrzysk zdobył uczeń kl. IIIa Szymon Olszewski.
      Serdeczne gratulacje!

      galeria zdjęć

    • Maraton czytelniczy
     • Maraton czytelniczy

     • 5 czerwca w naszej szkole odbył się "Maraton Czytelniczy". Celem spotkania były: popularyzacja czytelnictwa oraz zachęcanie dzieci do częstszego sięgania po pozycje literackie.
      Imprezę rozpoczęto obejrzeniem przedstawienia przygotowanego przez kolegów i koleżanki ze starszych klas.
      Następnie uczniowie wysłuchali fragmentów książek odczytanych przez zaproszonych gości: Wójta Gminy Andrzejewo Pana Michała Rutkowskiego i Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo Panią Elżbietę Rostkowską.
      Podczas maratonu nie zabrakło konkursów czytelniczych i zabaw ruchowych z książką.
      Za organizację "Maratonu czytelniczego" odpowiedzialne były panie: Lużyńska Agnieszka, Przeździecka Barbara, Sitek Edyta, Wojtkowska Anna, Zielonka Ewa, Zubowicz Iwona.

      galeria

    • XXI EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO
     • XXI EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

     • W dniu 26 maja 2018 r. w Kościele pw. św. Wojciecha w Ostrołęce odbyła się XXI Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Jana Twardowskiego organizowanego przez Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego oraz Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Wojciecha w Ostrołęce. Do konkursu zgłosiło się 70. uczestników z 12. szkół z terenu woj. mazowieckiego i podlaskiego. Byli to uczniowie ze szkół w następujących miejscowościach: Andrzejewo, Chudek, Czarnotrzew, Jastrząbka, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Pełty, Stara Ruskołęka, Rżaniec, Wąsewo, Zdunek.
      Jury Konkursu stanowiły następujące osoby: Elżbieta Polkowska, Wojciech Strzeszewski, Barbara Wojciechowicz oraz ks. Robert Kaim SAC, jako przewodniczący i Justyna R. Baczewska, jako sekretarz.
      Uczestnicy konkursu zaprezentowali się w trzech kategoriach: kategoria I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych, kategoria II – uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych, kategoria III – uczniowie klas gimnazjalnych.

      Laureatami XXI Edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Jana Twardowskiego w poszczególnych kategoriach zostały następujące osoby:

      Kategoria I
      I miejsce – Amelia Pres ze Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
      II miejsce – Michał Ogonowski ze Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
      III miejsce – Lena Wujkowska ze Szkoły Podstawowej w Startej Ruskołęce
      Wyróżnienie:
      Zuzanna Grzegorczyk ze Szkoły Podstawowej w Jastrząbce
      Małgorzata Mrozek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce

      Kategoria II
      I miejsce – Oliwia Nietubyć ze Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
      II miejsce – Julia Lenda ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku
      III miejsce – Julia Kamińska ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce, Łukasz Rydzewski ze Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach, Amelia Wojciechowicz ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąsewie

      Kategoria III
      I miejsce – Natalia Skoczeń, klasy gimnazjalne w Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie
      II miejsce – Jakub Podrażka, klasy gimnazjalne w Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie
      Edyta Dłuska, klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
      III miejsce – Marzena Dzierka, klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie, Wiktoria Tułowiecka, klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
      Wyróżnienie:
      Aleksandra Kuśmierczyk, klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku
      Klaudia Jaworska, klasy gimnazjalne w Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie

      Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

      W imieniu organizatorów
      Iwona M. Cwalińska
      Dyrektor Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego
      z siedzibą w Ostrołęce

      galeria zdjęć

    • Konkurs wiedzy o gminie - "Nasza mała ojczyzna - Andrzejewo"
     • Konkurs wiedzy o gminie - "Nasza mała ojczyzna - Andrzejewo"

     • Żyjący w pierwszej połowie XIX wieku poeta, pedagog, działacz społeczny, a nade wszystko wybitny bajkopisarz Stanisław Jachowicz tak powiedział:
      Cudze chwalicie,
      Swego nie znacie,
      Sami nie wiecie,
      Co posiadacie.

      Uczestniczymy w wielu konkursach, ale ile rzeczywiście wiemy o krainie, która jest naszemu sercu, najbliższa, o miejscu w którym żyjemy, uczymy się i pracujemy. Postanowiliśmy zweryfikować swoje wiadomości i dlatego dnia 10 kwietnia 2018 roku odbyła się już V edycja Konkursu Wiedzy o Gminie – „NASZA MAŁA OJCZYZNA – ANDRZEJEWO”.

      Konkurs skierowany był do starszych uczniów naszej szkoły. W tym roku po raz pierwszy podjęli zmagania zawodnicy, aż ośmiu klas, reprezentowanych przez trzyosobowe drużyny. W rywalizacji wzięło udział 24 uczniów:

      Z klasy IV:
      1. Magda Szulborska
      2. Wiktoria Budziszewska
      3. Zagroba Aleksandra

      Klasę V reprezentowali :
      1. Maciej Rutkowski
      2. Adam Czyżewski
      3. Michał Kosowski

      Honoru klasy VI bronili:
      1. Magdalena Ościłowska
      2. Mateusz Rutkowski
      3. Krystian Zaremba

      W drugiej kategorii swoją wiedzę o Andrzejewie zaprezentowali: z klasy VII:
      1. Miłosz Majewski
      2. Daniel Rzempołuch
      3. Damian Kępisty

      Z klasy II a:
      1. Gabriela Tyl
      2. Klaudia Truchel
      3. Anna Dmochowska

      Drużynę klasy II b tworzyli:
      1. Dominika Michalk
      2. Ewelina Polak
      3. Daniel Żebrowski

      Reprezentantami klasy III a byli:

      1. Dawid Wajszczyk
      2. Marcin Zawistowski
      3. Krystian Żebrowski

      Zaś klasa III b. wystąpiła w składzie:
      1. Edyta Dłuska
      2. Zuzanna Godlewska
      3. Anna Rykaczewska

      Konkurs został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych klasy : IV-VI oraz klasa VII i klasy gimnazjalne. Uczestnicy odpowiadali na pytania ustne. Wszyscy startujący mogli raz skorzystać z koła ratunkowego i zwrócić się o pomoc do swojej klasy.

      Zawodnicy zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi najważniejszych osób i wydarzeń z historii oraz teraźniejszości naszej parafii, gminy i rodzimej miejscowości.

      Konkursowe zmagania poprzedziło obejrzenie prezentacji multimedialnej o Andrzejewie, która przybliżyła społeczności szkolnej niektóre zagadnienia, a zawodnikom pozwoliła usystematyzować swoje wiadomości.

      Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Pan Wojciech Strzeszewski – przewodniczący , Pan Michał Rutkowski, Pani Bogusława Chrzanowska, Pani Anna Ołdakowska - członkowie,

      Po burzliwej dogrywce Komisji udało się wyłonić zwycięskie drużyny.

      W kategorii klas IV-VI:

      I miejsce – klasa VI
      II miejsce - klasa V
      III miejsce – klasa IV

      W kategorii klas starszych :

      I miejsce – Klasa II B
      II miejsce – klasa III b
      III miejsce - klasa II a

      Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, zaś wszyscy uczestnicy słodkie upominki i albumy pamięci „ PAMIĘTAMY I CHCEMY PAMIĘTAĆ”. Jest to niedawno wydana publikacja poświęcona pamięci żołnierzy 18 DP w latach 1939-2017, która pozwoli poszerzyć swoją wiedzę uczestnikom w kolejnych edycjach konkursu.

      JESZCZE RAZ BARDZO SERDECZNIE GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ. Specjalne podziękowania składamy wychowawcom klas za przygotowanie swoich uczniów do konkursu.

      Konkurs zorganizowały:
      Barbara Nagórka, Cecylia Strzeszewska i Ewa Warszawin.

     • Z okazji Wielkanocy  Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Andrzejewie życzą:

      Pogody - ducha i za oknem
      Spokoju - w domu i w głowie
      Wszystkiego dobrego - wszędzie i zawsze

       

    • Uroczysty apel wielkanocny
     • Uroczysty apel wielkanocny

     • Wielki Tydzień to czas, gdy w naszych domach trwają intensywne przygotowania do Wielkanocy. Gotujemy, pierzemy, sprzątamy, robimy zakupy, wszystko to w biegu. Warto w tym zgiełku znaleźć chwilę, by zastanowić się nad wielką tajemnicą Miłości, która przez Krzyż cierpienia prowadzi do radości Odkupienia.
      Do takiej głębokiej refleksji skłania spektakl przygotowany w naszej szkole przez młodzież pod okiem pani Iwony Majewskiej, Iwony Zubowicz, Jolanty Zalewskiej oraz księdza Andrzeja Zielińskiego.

      galeria zdjęć